CO TO JEST?

TELE EKG Polska to system umożliwiający przekazywanie zapisu elektrokardiograficznego przez telefon bezpośrednio z miejsca zdarzenia do dyżurujących przez całąt dobę lekarzy. System TELE EKG POLSKA może być wykorzystywane nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach i miejscach oddalonych od jednostek służby zdrowia. Daje możliwość specjalistycznej opieki medycznej bez straty czasu na dojazd do lekarza i bez konieczności transportu pacjenta.

JAK TO DZIAŁA?

Istota działania systemu polega na wyposażeniu pacjenta w małe przenośne urządzenie - transmiter, które przyłożone do słuchawki telefonicznej przetwarza sygnał EKG z dwóch elektrod, przyklejonych do klatki piersiowej pacjenta, na sygnał dźwiękowy. Sygnał ten zostaje następnie przekształcony na obraz krzywej EKG i odczytany na monitorze komputera przez dyżurującego lekarza. Pacjent ma również możliwość bezpośredniej rozmowy z dyżurującym lekarzem. O wartości systemu telefonicznego nadzoru kardiologicznego najlepiej świadczy fakt, że został on wpisany do Narodowego Programu Ochrony Zdrowia.

O każdej porze i z każdego telefonu możecie Państwo przesłać swoje EKG do oceny dyżurującemu przez całą dobę lekarzowi i uzyskać natychmiastową poradę specjalisty. Dzięki współpracy dyżurującego lekarza z Pogotowiem Ratunkowym możliwe jest udzielenie natychmiastowej pomocy.

Monitoring kardiologiczny to system:

  • Prosty w obsłudze 24-godzinny telefoniczny monitoring kardiologiczny oraz wykonywanie badań EKG przez telefon.
  • Daje poczucie bezpieczeństwa choremu i jego rodzinie.
  • Ratuje życie w sytuacjach zagrożenia, lekarz wzywa karetkę pogotowia z rejonu zamieszkania Pacjenta.
  • Umożliwia skuteczną diagnostykę omdleń i zasłabnięć.
  • Pozwala na kontrolę pracy stymulatora serca.
  • Jest szczególnie pomocny chorym z zaburzeniami rytmu serca.
  • Wymiana transmitera EKG w przypadku awarii na nowy.

KOMU MOŻE SŁUŻYĆ?

Wysiłek fizyczny i stres towarzyszący wykonywaniu obowiązków może powodować po kilku godzinach zmęczenie oraz różne dolegliwości o charakterze psychofizycznym. Możliwość wykonania badania EKG, bezpośredni kontakt z lekarzem oraz uzyskanie natychmiastowej diagnozy i pomocy zapewni Państwa pracownikom większy komfort, a tym samym umożliwi bardziej efektywną pracę.

System TELE EKG POLSKA zapewni wszystkim Waszym klientom opiekę i natychmiastową pomoc, gdyby podczas wizyty w Państwa siedzibie wystąpiły u nich dolegliwości zdrowotne.

W związku z ogromnymi obciążeniami, na jakie narażona jest kadra kierownicza podczas wykonywania swoich obowiązków, konieczne jest zapewnienie jej należytej opieki medycznej i komfortu psychicznego.

Zalety i sposób korzystania z TELE EKG

Co mówią eksperci?

KTO KORZYSTA Z TELE EKG

TELE EKG TO :

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI :