Dziś są imieniny: Borysa, Filomeny, Wawrzyńca

Wiadomości z Grup Kapitałowych

POWOŁANO NOWEGO PREZESA PGE

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej powołała w skład zarządu IX kadencji z dniem 31 marca 2016 roku Henryka Baranowskiego i powierzyła mu funkcję prezesa zarządu. Nowy prezes zrezygnował wcześniej ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, zajmowanego od 19 listopada...

gk pge

ZMIANY W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ PGE

Rada Nadzorcza Grupy Kapitałowej PGE powołała Ryszarda Wasiłka na wiceprezesa do spraw rozwoju (od 7 marca) i Emila Wojtowicza na wiceprezesa do spraw finansowych (od 15 marca). Trzecim nowo powołanym kilka dni wcześniej wiceprezesem (do spraw korporacyjnych) jest Marek Pastuszko. Z kolei...

gk pge

NOWY PREZES GRUPY AZOTY

Rada nadzorcza Grupy Azoty, największej firmy chemicznej w Polsce (obecnie w jej skład wchodzą m.in. Grupa Azoty S.A. jako jednostka wiodąca z siedzibą w Tarnowie, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A, Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.), obejmującej ponad pięćdziesiąt...

Azoty

KGHM S.A. MA NOWY ZARZĄD

Rada Nadzorcza KGHM S.A., w którym Skarb Państwa posiada 31,79 proc. akcji, odwołała 3 lutego bieżącego roku prezesa zarządu Herberta Wirtha oraz członków zarządu Jarosława Romanowskiego, Marcina Chmielewskiego i Jacka Kardelę. Funkcję prezesa powierzyła Krzysztofowi Skórze, a do zarządu powołała...

kghm

„DOBRA ZMIANA” W POCZCIE POLSKIEJ S.A.

W Poczcie Polskiej S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło 20 stycznia br. rezygnację Józefa Banacha, przewodniczącego rady nadzorczej oraz odwołało Ewę Sibrecht-Ośkę, wiceprzewodniczącą tej rady. Na ich miejsce powołano Magdalenę Szymczuk na stanowisko przewodniczącej i Marka...

poczta polska

Ciąg dalszy zmian w GK PGE

28 stycznia br. Minister Skarbu Państwa powołał Marka Pastuszko na nowego członka rady nadzorczej PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Już następnego dnia rada nadzorcza tej spółki odwołała z zarządu wiceprezesa ds. korporacyjnych Dariusza Marca oraz wiceprezesa ds. rozwoju Jacka Drozda. Stanowisko...

gk pge

WYMIENIONO WIĘKSZOŚĆ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KGHM

Na początku bieżącego tygodnia (21 stycznia) podczas walnego nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy (obecni byli właściciele ponad 48 procent akcji) Skarb Państwa (31,79 proc,) oraz inni akcjonariusze dokonali zmian w radzie nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Do gremium liczącego osiem osób...

kghm

NOWE WŁADZE W PERN „PRZYJAŹŃ” S.A.

W ramach generalnej wymiany rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa, nadeszła też pora na zmiany w PERN „Przyjaźń” S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki odwołało w ubiegły czwartek (7 bm.) z zarządu dotychczasowego prezesa Marcina Moskalewicza oraz wiceprezesów Dariusza Zawadkę i...

pern

NOWE SKŁADY RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU PSE S.A.

W ostatnim dniu grudnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. dokonało zmian w składzie rady nadzorczej i zarządu spółki. Z rady nadzorczej odwołano pięć osób (Kazimierza Olesiaka, Edwarda Słomę, Joannę Szczepańską, Jolantę Świeściak i Radosława Tabakę...

pse

NOWI CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ PGNiG

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej PGNiG, które odbyło się 29 grudnia 2015 r., odwołano czterech z ośmiu członków rady nadzorczej. Funkcje swe przestali pełnić dotychczasowy jej wiceprzewodniczący Andrzej Janiak oraz troje członków: Maciej Mazurkiewicz,...

PGNiG

ZMIANA ZARZĄDU PGE GiEK S.A.

Zarząd spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wraz z prezesem Jackiem Kaczorowskim złożył 23 grudnia 2015 roku rezygnację z pełnionych funkcji. Rada Nadzorcza powołała nowe kierownictwo w składzie: prezes zarządu – Sławomir Zawada, wiceprezes ds. finansowych – Radosław Rasała,...

gk pge

ZMIANY W ZARZĄDZIE GRUPY ENERGA

Po odwołaniu 7 grudnia 2015 roku ze stanowiska prezesa zarządu Grupy Energa Andrzeja Tersy i wiceprezesa ds. korporacyjnych Jolanty Szydłowskiej oraz jednoczesnym oddelegowaniu do zarządu na okres do 3 miesięcy członka rady nadzorczej Romana Pionkowskiego jako pełniącego funkcję prezesa, o czym...

energa